Hệ thống lưu trữ và thu hồi tự động ( ASRS) bao gồm một loạt các phương thức kiểm soát sử dụng máy tính cho việc sắp đặt và thu hồi các hàng hoá một cách tự động từ các vị trí lưu trữ rieng biệt. ASRS được áp dụng cho các ứng dụng với một khối lượng rất lớn hàng hoá đang được lưu chuyển vào và ra khỏi kho; Mật độ lưu trữ  rất quan trọng do những hạn chế về không gian. Chúng tôi có thể tư vấn toàn bộ  từ việc  lên kế hoach, thiết kế mới, phân tích tính hiệu quả, lắp đặt và việc uỷ nhiệm lắp ráp, bao tri.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “AS/RS”

NHững sản phẩm bạn đã xem

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Head Office


0903353038
salesmanager@dancuong.com.vn 
Ho Chi Minh City

Shipping Office


 (+84) 903353038
 salesmanager@dancuong.com.vn 
 Ho Chi Minh City

Lest's Connect


 Like Us On Facebook
 Follow Us On Twitter
 Check Us Out On Instagram

Head Office


0903353038
salesmanager@dancuong.com.vn 
Ho Chi Minh City

Shipping Office


 (+84) 903353038
 salesmanager@dancuong.com.vn 
 Ho Chi Minh City

Lest's Connect


 Like Us On Facebook
 Follow Us On Twitter
 Check Us Out On Instagram

Thông tin & Đối Tác
Tin Tức LogisticsĐối Tác

Đối Tác